Prohlášení o shodě

 

Lucie Mičková

Prokešovo náměstá 1883/2

702 00 Ostrava

IČO: 87589834

 

Tímto prohlašuji, že výrobky, které jsou vyráběny pod značkou Nena baby a jsou určeny pro děti ve věku do 3 let, jsou vyráběny z materiálů, které byly testovány a vyhovují požadavkům vyhlášky č.84/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že výrobky splňují stanovené požadavky zmiňovaných zákonů. Prohlášení je vydáno na základě dodaných prohlášení od výrobců a dodavatelů používaných materiálů.

 

 

V Ostravě dne 1. 2. 2017

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ